Tatiana Stachak: Kytarová extra třída + CD

380,00 

Škola hry na kytaru je určena pedagogům a jejich žákům ve vyšších ročnících ZUŠ. Zkušená polská skladatelka a kytaristka Tatiana Stachak pojímá pokročilou hru na kytaru s velkou invencí a mimořádným pochopením pro fantazijní a otevřený svět dětského myšlení a cítění. Moderní učebnici charakterizuje kreativní přístup ve všech směrech. Nabízí široký výběr skladbiček či známých písniček a cvičení, které jsou zaměřeny na řešení jednotlivých technických problémů, ale nejsou samoúčelné. Nenásilnému rozvíjení technických dovedností žáka pomáhá logické řazení výukového materiálu se stoupající náročností na hráčské dovednosti mladého kytaristy.